cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín

AKTUÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS) jako oborová a profesní organizace, sdružující profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory z celé České republiky, odsuzuje agresivní politiku Ruské federace a vpád jejich vojsk na území Ukrajiny.

Dané situaci nelze nečinně přihlížet. Putinovské Rusko vrátilo do Evropy válku ve snaze změnit geopolitické uspořádání vytvořené po pádu Železné opony a rozpadu Sovětského svazu. Toto jednání ohrožuje mír a bezpečnost Evropy a je třeba mu aktivně čelit. Napadení Ukrajiny se týká životů nás všech.

Myslíme na všechny naše kolegyně a kolegy jak na Ukrajině, tak i na ty v Rusku, kteří odmítají politiku Vladimíra Putina. Nejvíce však naše myšlenky směřují k těm, kteří jsou válečným běsněním bezprostředně ohroženi a kterým je třeba okamžitě pomoci.

Jednotliví členové ASOPS vyjadřují nejen symbolickou podporu a solidaritu s Ukrajinou v rámci svých koncertů, ale hledají i další způsoby, jak účinně pomoct. Jako první krok se ASOPS rozhodla podpořit postižené obyvatele Ukrajiny částkou 100.000,- Kč, kterou poukáže na účet určený na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (304452700/0300).

Každý z nás se i nadále může připojit i do dalších vyhlášených veřejných sbírek:

Post Bellum / Paměť národa
Člověk v tísni
Darujme.cz
Český červený kříž
Adra
Charita ČR
Unicef

Děkujeme všem, kteří v těchto těžkých chvílích nejsou lhostejní a rozhodnou se pomoci!

Myšlenka na založení symfonického orchestru vznikla ve Zlíně již ve dvacátých letech minulého století. Krátce po osvobození, přesněji 1. června 1945, se vytvořil základ Symfonického orchestru n. p. Baťa.  První koncertní vystoupení orchestru  se datuje 30. dubna 1946, do čela bezmála 50-ti členného orchestru se tehdy postavil Rudolf Kvasnica. V květnu 1950 zahájila Filharmonie pracujících svou první lázeňskou sezonu v Luhačovicích, pět letních měsíců produkcí pro lázeňské hosty se stalo po mnoho následujících let tradicí. V listopadu roku 1955 byl pro potřeby práce orchestru adaptován Památník Tomáše Bati na Dům umění. Název orchestru v průběhu doby prošel několika změnami – od Symfonického orchestru n. p. Baťa, přes Filharmonii pracujících až k názvu Státní symfonický orchestr kraje Gottwaldovského. Na začátku roku 1989 byl přejmenován na Filharmonii Bohuslava Martinů.

Postupně z něj vyrostl významný český orchestr, jehož umělecký profil utvářela řada vynikajících šéfdirigentů a stálých či hostujících dirigentů – Rudolf Kvasnica, Richard Týnský, Eduard Fischer, Jaroslav Opěla, Rostislav Hališka, Stanislav Macura, Petr Altrichter, Miloš Machek, Peter Lücker, Kirk Trevor, Tomáš Koutník, Jakub Hrůša, Stanislav Vavřínek a řada dalších. Od sezony 2015 – 16 je šéfdirigentem Vojtěch Spurný. Hlavním hostujícím dirigentem je Leoš Svárovský.

Z významných sólistů zde vystupovali například Paul Badura - Skoda, Mstislav Rostropovič, Daniel Schafran, Mischa Maisky, Vadim Repin, Jennifer Larmore, Eugen Indjić, Sergej Krylov, Libuše Domanínská, Eduard Haken, Josef Suk, Ivan Moravec, Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Gabriela Beňačková, Magdalena Kožená, orchestr doprovázel v posledních letech Rolanda Villazóna, Montserrat Caballé, Olgu Peretyatko, Josepha Calleju, Angelu Gheorghiu, Pretty Yende, Davida Lomeliho, Adama Plachetku ad. Na koncertě k 70. výročí založení FBM 28.4.2016 zahrál klavírista Fazil Say.

Do jeho repertoáru patří velká symfonická díla, ale též skladby přesahující i do oblasti jazzu, šansonu nebo populární hudby, proto zve ke spolupráci umělce a soubory nejen tzv. vážné hudby, ale i dalších hudebních žánrů. Koncertní činnost orchestru má v současnosti základ v šesti řadách abonentních, mimoto však orchestr vystupuje v množství dalších koncertů ve Zlíně i jeho regionu. Hostuje též ve všech významnějších centrech České republiky (např. účinkuje na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj Ostrava, Špilberk Brno, Pražské hudební slavnosti, Český Krumlov ad.), zahraniční turné přivedla orchestr do Itálie, Dánska, Maďarska, Chorvatska, Řecka, Polska, Rakouska, Rumunska, Německa, Francie, Portugalska, Španělska, Ukrajiny a USA (Carnegie Hall). V roce 2016 zahrála Filharmonie Bohuslava Martinů v Indii (po 57 letech od posledního vystoupení českého orchestru v této zemi) a v listopadu 2017 ji čeká turné s pěti koncerty v Jižní Koreji.

Již od roku 1972 je FBM Zlín pořadatelem ojedinělého mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum, dále organizuje podzimní mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae.

Spolupráce s rozhlasem a televizí, stejně jako nahrávky na zvukové nosiče jsou pravidelnou součástí činnosti orchestru.  

Od ledna 2011 Filharmonie sídlí v nově postaveném Kongresovém centru Zlín, které navrhla známá česká architektka Eva Jiřičná.   

ředitel: RNDr. Josef Němý
T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, tel.: +420 577 005 730
E-mail: sekretariat@filharmonie-zlin.cz, www.filharmonie-zlin.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 01.03.2022)
vstup pro členy