cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Karlovarský
symfonický orchestr

AKTUÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS) jako oborová a profesní organizace, sdružující profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory z celé České republiky, odsuzuje agresivní politiku Ruské federace a vpád jejich vojsk na území Ukrajiny.

Dané situaci nelze nečinně přihlížet. Putinovské Rusko vrátilo do Evropy válku ve snaze změnit geopolitické uspořádání vytvořené po pádu Železné opony a rozpadu Sovětského svazu. Toto jednání ohrožuje mír a bezpečnost Evropy a je třeba mu aktivně čelit. Napadení Ukrajiny se týká životů nás všech.

Myslíme na všechny naše kolegyně a kolegy jak na Ukrajině, tak i na ty v Rusku, kteří odmítají politiku Vladimíra Putina. Nejvíce však naše myšlenky směřují k těm, kteří jsou válečným běsněním bezprostředně ohroženi a kterým je třeba okamžitě pomoci.

Jednotliví členové ASOPS vyjadřují nejen symbolickou podporu a solidaritu s Ukrajinou v rámci svých koncertů, ale hledají i další způsoby, jak účinně pomoct. Jako první krok se ASOPS rozhodla podpořit postižené obyvatele Ukrajiny částkou 100.000,- Kč, kterou poukáže na účet určený na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (304452700/0300).

Každý z nás se i nadále může připojit i do dalších vyhlášených veřejných sbírek:

Post Bellum / Paměť národa
Člověk v tísni
Darujme.cz
Český červený kříž
Adra
Charita ČR
Unicef 

Děkujeme všem, kteří v těchto těžkých chvílích nejsou lhostejní a rozhodnou se pomoci!

Karlovarský symfonický orchestr byl v roce 1835 založen Josefem Labickým jako sezónní lázeňské těleso.  Labického syn   August je o 40 let později proměnil ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou působností a všestranným repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním dvoře kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. V letech 1911 - 1941 stál v jeho čele Robert Manzer, který pozvedl orchestr na pozoruhodnou uměleckou úroveň a navázal styky s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné P. Casalsem a R. Straussem. Dominantní postavení v hudebním životě Karlových Varů si orchestr uchoval i po roce 1945, kdy byl obnoven Josefem Bartlem. Od října do června pořádá abonentní cykly, mimořádné a operní koncerty i pořady pro mládež. V hlavní lázeňské sezóně účinkuje při všech tradičních hudebních událostech, jako jsou Mozartovy a Beethovenovy dny, Mladé pódium a Dvořákův Karlovarský podzim. S orchestrem spoluúčinkovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil Gilels, Ivan Moravec, houslisté David Oistrach, Gidon Kremer a Josef Suk, violoncellista Mstislav Rostropovič, cembalistka Zuzana Růžičková, pěvkyně Magdalena Hajóssyová a Eva Urbanová, abychom jmenovali alespoň některé. Ze stálých dirigentů se na profilu tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na jejich odkaz navázal v letech 1991 - 1998 Angličan Douglas Bostock, který s KSO realizoval četné nahrávky CD z děl W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany, Z. Fibicha, V. Nováka, O. Nedbala a dalších. V letech 2004 až 2009 působil jako umělecký šéf KSO Prof. Jiří Stárek. Orchestr v jeho nastudování uvedl vynikající koncerty, zejména Mahlerovu První symfonii, Beethovenovu "Devátou" nebo oratoria Te deum a Stabat Mater Antonína Dvořáka. V současné době zastává funkci  ředitele orchestru MgA Michale Moc Káčerková. Karlovarský symfonický orchestr hostuje pravidelně nejen na koncertních pódiích v České republice, ale také v zahraničí, především v Německu. Karlovarský symfonický orchestr je jedním z pilířů kultury v Karlových Varech a kromě abonentních i mimořádných koncertů v sálech Granhotelu Ambassador Národní dům a Lázně III je vyhledáván zejména lázeňskými hosty na Mlýnské kolonádě, kde odehraje každý rok několik kolonádních koncertů a dokresluje atmosféru našeho nejznámějšího lázeňského města. 

V rozboru Ministerstva kultury ČR o činnosti hudebních souborů v České republice byl KSO uveden na prvním místě v počtu koncertů a v počtu koncertů uspořádaných ve vlastní režii. V počtu návštěvníků na koncertech ve vlastní režii byl hodnocen jako druhý nejlepší. V dramaturgii KSO jsou všechna základní díla klasického a romantického repertoáru a vybraná díla hudby XX. století. Bohatě je zastoupena česká tvorba, především Dvořákova (vrcholné symfonie), Smetanova Má vlast, skladby Janáčkovy, Sukovy, Martinů a mnoha jiných. V programech je přirozeně i hudba vhodná pro populární koncerty pod širým nebem, operní tvorba a většina proslulých instrumentálních koncertů.  Koncertní mistři orchestru jsou i osvědčenými sólisty, ovládající řadu koncertů pro smyčcové a dechové nástroje. Schopnost navázat vstřícný vztah s dirigenty, sólisty a pěveckými sbory, umělecká odpovědnost a profesionální přístup činí z Karlovarského symfonického orchestru (hraje v obsazení 50 - 70 členů) vyhledávaného reprezentanta české hudby i kulturní tradice lázeňského města Karlovy Vary.

ředitel: MgA. Michaela Moc Káčerková
Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420 353 228 707, fax: +420 353 223 753
E-mail: kso@kso.cz, www.kso.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 01.03.2022)
vstup pro členy