cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Konkurzy

Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava vypisuje konkurz

do skupiny II. houslí (úvazek 0,75)  

konkurz se uskuteční 6. 2. 2023 ve 14:00 hodin v sídle kina Vesmír, Zahradní 1741/17, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz (zkušebna JFO)

podmínky konkurzu

1. kolo

a) W. A. Mozart: 1. věta s kadencí z koncertu G, D nebo A - dur
b)Orchestrální party:
    W. A. Mozart: Symfonie č. 39 (3. a 4. věta)
    L. V. Beethoven: Symfonie č. 4 (4. věta)
                             Symfonie č. 9 (2. věta)
    B. Smetana: Vyšehrad
                            Šárka
                            Z českých luhů a hájů

2. kolo

a) 1. nebo 3. věta z koncertu 19. nebo 20. století
b) Orchestrální party:

     A. Dvořák: Slovanské tance č. 1, 2
     J. Suk: Pohádka
     L. Janáček: Taras Bulba, Sinfonietta

Písemné přihlášky s životopisem, adresou, telefonním kontaktem a požadavky na korepetici zasílejte na szabova@jfo.cz nejpozději do 28. 1. 2023.
Orchestrální party budou k dispozici nahttp://www.jfo.cz/orchestr/konkurzy/ pod vypsaným konkurzem.
Platové podmínky: 27.250 – 40.120 Kč hrubého měsíčně na plný úvazek – výše platu je určena dle praxe.

Mgr. Jan Žemla

ředitel            

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                       

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK vyhlašuje konkurz na vedoucího skupiny viol

nástup dle dohody (plný úvazek)

Konkurz se uskuteční 17. dubna 2023, 10:00 v sídle orchestru, Obecní dům, náměstí Republiky 5, 110 00 Praha 1
(Sladkovského sál)

Konkurz proběhne ve dvou kolech:

1. kolo (anonymní):
     C. Stamitz: koncert pro violu D dur op. 1 - I. a II. věta s kadencí
2. kolo (veřejné):
     J. S. Bach: jedna věta ze sólové skladby pro violu
     P. Hindemith nebo M. Reger: jedna věta ze sólové skladby pro violu

  Orchestrální party:
     E. H. Grieg: Z časů Holbergových - Rigaudon
     V. Novák: O věčné touze
     A. Dvořák: Requiem
     M. Ravel: Má matka husa
     R. Strauss: Don Quixote
     C. M. Weber: Čarostřelec
     B. Smetana: Má Vlast - Šárka, Z českých luhů a hájů, Blaník

Přihlášky se stručným životopisem a kontaktními údaji posílejte do 16. 3. 2023 na email: m.buchalova@fok.cz nebo na adresu: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Obecní dům, nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Marie Buchalová, produkční orchestru (tel.: 739 351 696)
Orchestrální party ke stažení na webu www.fok.cz v sekci Orchestr - Konkurzy, případně budou k dispozici v orchestrální kanceláři FOK.
Klavírní doprovod zajištěn.

V Praze, 11. ledna 2023

Ing. Daniel Sobotka,
ředitel SO FOK© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 17.01.2023)
vstup pro členy