cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Orgány Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů ČR

Výbor Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů České republiky

předsedaMgr. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice
místopředsedaPhDr. Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno
členMgr. art. et MgA. Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc
členJUDr. Kateřina Kalistová, ředitelka PKF – Prague Philharmonia
členRNDr. Václav Derner, ředitel Filharmonie Hradec Králové

Revizní komise Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů České republiky

předsedaRNDr. Josef Němý, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
členIng. Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
členOtakar Svoboda, ředitel Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
vstup pro členy