cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Pražský
filharmonický sbor

AKTUÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS) jako oborová a profesní organizace, sdružující profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory z celé České republiky, odsuzuje agresivní politiku Ruské federace a vpád jejich vojsk na území Ukrajiny.

Dané situaci nelze nečinně přihlížet. Putinovské Rusko vrátilo do Evropy válku ve snaze změnit geopolitické uspořádání vytvořené po pádu Železné opony a rozpadu Sovětského svazu. Toto jednání ohrožuje mír a bezpečnost Evropy a je třeba mu aktivně čelit. Napadení Ukrajiny se týká životů nás všech.

Myslíme na všechny naše kolegyně a kolegy jak na Ukrajině, tak i na ty v Rusku, kteří odmítají politiku Vladimíra Putina. Nejvíce však naše myšlenky směřují k těm, kteří jsou válečným běsněním bezprostředně ohroženi a kterým je třeba okamžitě pomoci.

Jednotliví členové ASOPS vyjadřují nejen symbolickou podporu a solidaritu s Ukrajinou v rámci svých koncertů, ale hledají i další způsoby, jak účinně pomoct. Jako první krok se ASOPS rozhodla podpořit postižené obyvatele Ukrajiny částkou 100.000,- Kč, kterou poukáže na účet určený na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (304452700/0300).

Každý z nás se i nadále může připojit i do dalších vyhlášených veřejných sbírek:

Post Bellum / Paměť národa
Člověk v tísni
Darujme.cz
Český červený kříž
Adra
Charita ČR
Unicef

Děkujeme všem, kteří v těchto těžkých chvílích nejsou lhostejní a rozhodnou se pomoci!

Pražský filharmonický sbor je špičkovým vokálním souborem s téměř osmdesátiletou tradicí. Mezi jeho koncertní partnery patří nejlepší světové orchestry, např. Berlínská filharmonie, Královský orchestr Concertgebouw v Amsterodamu, Vídeňská filharmonie, Orchestr lipského Gewandhausu, Symfonický orchestr BBC v Londýně, Bostonský a Sanfranciský symfonický orchestr či Tokijský metropolitní symfonický orchestr. Nejčastěji sbor spolupracuje s Českou filharmonií, s níž vystupuje jak v pražském Rudolfinu, tak na zahraničních pódiích, se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a s Pražskou komorní filharmonií. Mimořádné umělecké kvality dosáhl Pražský filharmonický sbor také díky práci s legendárními dirigenty, mj. s Václavem Talichem, Karlem Ančerlem, Rafaelem Kubelíkem, Václavem Neumannem, sirem Charlesem Mackerassem, Giuseppem Sinopolim, Claudiem Abbadem, Riccardem Mutim, Pierrem Boulezem, Seijim Ozawou, Zubinem Mehtou, Kurtem Masurem, sirem Simonem Rattlem, Michaelem Tilsonem Thomasem a Jiřím Bělohlávkem. Setkává se i s nejmladší generací dirigentů, k níž nyní patří Jakub Hrůša či Tomáš Netopil.

Uměleckou činnost zahájil v roce 1935 pod vedením svého zakladatele Jana Kühna jako Sbor Radiojournalu Praha, později Český pěvecký sbor. Zprvu amatérské těleso se postupně profesionalizovalo a v roce 1953 bylo přičleněno k České filharmonii, jejíž součástí zůstalo do roku 1990. V současnosti pracuje Pražský filharmonický sbor jako samostatné umělecké těleso pod vedením mladého talentovaného sbormistra Lukáše Vasilka. Soubor je značně flexibilní a jeho repertoár je velmi široký, což potvrzují i jeho umělecké závazky v posledních letech. V roce 2010 mimo jiné účinkoval v inscenaci Verdiho opery Aida na festivalu v rakouském Bregenzu, kterou v přenosu shlédly i tisíce návštěvníků evropských kin. V letošním roce získal široké kritické uznání za provedení Dvořákova Stabat mater v pražském Rudolfinu spolu s Českou filharmonií a dirigentem Manfredem Honeckem a za vystoupení v nové inscenaci Wagnerova Parsifala v Národním divadle. S Českou filharmonií a dirigentem Christophem Eschenbachem se podílel na největší hudební produkci v historii Pražského jara – provedení monumentální „Symfonie tisíců“ Gustava Mahlera v O2 aréně před více než čtyřmi tisíci posluchači. Toto nastudování pak bylo uvedeno v Hannoveru a Hamburku. V létě 2011 vystoupil sbor na festivalech v Bregenzu a St. Gallen a v Izraeli se připojil k Izraelské filharmonii řízené proslulým Zubinem Mehtou v Písních z Gurre Arnolda Schönberga.

ředitel: Mgr. Radim Dolanský
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 267 538, fax: +420 224 267 538
E-mail: sekretariat@choir.cz, www.choir.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 01.03.2022)
vstup pro členy