cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Asociace symfonických orchestrů
a pěveckých sborů ČR

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky je právnickou osobou – Organizace zaměstnavatelů podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Navazuje na činnost občanského sdružení Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, které bylo založeno v dubnu 1996. Jejími členy jsou profesionální orchestry a pěvecké sbory s právní subjektivitou na území České republiky. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada, statutárním orgánem je Výbor asociace. Navenek jedná za Asociaci ve všech věcech předseda, volený Valnou hromadou Asociace. Smyslem činnosti Asociace je prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice, vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými organizacemi působícími v orchestrech a sborech a obecný zájem na kultivaci veřejné sféry a duchovního života v České republice. Asociace je členem Unie zaměstnavatelských svazů a České hudební rady, úzce spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR, Asociací profesionálních divadel ČR a Svazem evropských asociací zaměstnavatelů živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu.

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
vstup pro členy