cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Filharmonie
Brno

Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru a několik měsíců poté získala rozhodující mezinárodní uznání na festivalu Varšavská jeseň. Navazujíc na dávnou tradici (Leoš Janáček usiloval v Brně o české symfonické těleso už od 70. let devatenáctého století) se od počátku profilovala jako janáčkovský orchestr a přispěla tak výrazně k tomu, že se Brno, v němž velký skladatel vytvořil prakticky celé své dílo, stalo živým ohniskem jeho hudby. Od svého založení hraje filharmonie na domácích i zahraničních koncertech Janáčkovu hudbu prakticky pořád; natočila také, a to několikrát, jeho kompletní symfonickou a kantátovou tvorbu. 

 V přítomnosti představuje se svými 110 hráči jeden z největších středoevropských orchestrů a rozsahem i úrovní svého působení se řadí k proslulým tělesům z Prahy a nedaleké Vídně. Vědoma si hodnoty svého historického dědictví, jež jí hned po jejím vzniku v roce 1956 umožnilo meteorický nástup mezi evropskou symfonickou špičku, udržuje a rozvíjí se svými dirigenty vlastní interpretační přístup zejména k dílu Janáčkovu a Bohuslava Martinů a prohlubuje svůj vztah k odkazu Mahlerovu i dalších klasiků dvacátého století.

Ve svém domovském městě je se svými čtyřiceti koncerty nejdůležitějším ohniskem hudebního života; ve své vlasti vystupuje především na mezinárodních festivalech. V zahraničí hostuje pravidelně ve význačných centrech Evropy, obou Amerik a východoasijských zemí. Z jejích zahraničních úspěchů lze připomenout vatikánský koncert pro papeže Jana Pavla II. v roce 2000, zisk velkorysého grantu japonské vlády, který v roce 2002 obohatil její instrumentář o soubor špičkových nástrojů, a triumfální zájezd do hlavních měst šesti východoasijských zemí na podzim 2004. V poslední době hrála v síni Mnichovské filharmonie na Gasteigu, ve vídeňském Musikvereinu, milánském Auditoriu, stuttgartské Liederhalle, na proslulém festivalu v Cheltenhamu a v řadě velkých koncertních sálů japonských (2007). V lednu 2009 hrála v Bratislavě na slavnostním koncertě k zahájení českého předsednictví Evropské unie a v květnu vystoupila pro brněnské zasedání jejích ministrů zemědělství. Na přelomu října a listopadu zahraniční činnost vyvrcholila pětitýdenním zájezdem do Japonska.

Orchestr natáčel nejčastěji s domácím Supraphonem, uskutečnil však spoustu kvalitních snímků také se Sony Music, IMG Records nebo BMG a s řadou jiných proslulých značek. V poslední době pracoval se společnostmi Music Sales, Classic FM, Sony BMG a Channel 4. V roce svého založení převzala filharmonie také úkoly rozhlasového orchestru, jednoho ze svých předchůdců, a spolupráce s brněnskou stanicí trvá podnes.

K dirigentským osobnostem, které formovaly umělecký profil orchestru, patří především impozantní řada jeho uměleckých šéfů. Po odchodu Petra Altrichtera, který vedl filharmonii od roku 2002, je v letošní sezoně jejím novým uměleckým šéfem mladý rakouský dirigent srbského původu Aleksandar Marković. Z význačných hostí lze jmenovat aspoň Karla Ančerla, Jiřího Bělohlávka, Sira Charlese Mackerrase (čestného dirigenta filharmonie), Kurta Masura, Yehudi Menuhina nebo Charlese Muncha; k vynikajícím sólistům patří Yefim Bronfman, Gidon Kremer, Wilhelm Kempff, John Lill, Julian Rachlin, Svjatoslav Richter, Elina Garanča, Rudolf Buchbinder, Sophia Jaffé, Olga Kern, Johannes Moser a Fazil Say.  

ředitel: PhDr. Marie Kučerová
Komenského nám. 8, 602 00 Brno, tel.: +420 539 092 803, fax: +420 539 092 823
E-mail: marie.kucerova@filharmonie-brno.cz, www.filharmonie-brno.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 01.03.2013)
vstup pro členy