cz en de

ASOPS
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Janáčkova filharmonie
Ostrava

Profil

Janáčkova filharmonie Ostrava, jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů, se v posledních letech otevírá celému světu a vychází mu vstříc s novým šéfdirigentem Heikem Mathiasem Försterem. V zahraničí chce propagovat českou hudbu, jejíž interpretace je hlavní doménou orchestru, v sídelním městě chce věrnému publiku představovat především nejlepší a nejzajímavější světová díla v podání špičkových sólistů a dirigentů z celého světa.

Každopádně má na co navazovat, již od počátku své koncertní činnosti se zařadila mezi nejlepší české orchestry a svou pozici během šedesáti let aktivního působení neustále potvrzuje. Nový umělecký ředitel a šéfdirigent díky pětadvacetileté zkušenosti s orchestry v německém kulturním prostředí dodá jejímu renomé punc.

Orchestr je pravidelně zván do zahraničí (v poslední době např. USA, Korea, Čína, Německo, Rakousko), věnuje se koncertům začínajících hvězd, ale i proslulých světových sólistů a dirigentů. Zabývá se rovněž i koncerty pro nejmladší posluchače a výchovou dětí, připravuje edukativní programy pro seniory.

Jeho repertoár sahá od klasiků až po neprozkoumaná díla posledních let. Všichni členové orchestru patří mezi nejlepší ve svém oboru, největší předností je však orchestr jako celek: muzikanti jsou perfektně sehraní a na koncertech vždy podávají přesvědčivé výkony. Orchestr je charakteristický osobitým měkkým zvukem smyčců a nekompromisní dechovou sekcí.

Komu by se zdálo, že je 60 let až příliš úctyhodný věk, ať se přijde sám přesvědčit o svěžesti hudby, kterou děláme. Ta je totiž naším posláním.

 

Dirigenti a sólisté historicky angažovaní v JFO

Maris Jansons, Serge Baudo, Václav Neumann, Karel Ančerl, Charles Mackerras, František Jílek, Václav Smetáček, Jiří Bělohlávek, Helmuth Rilling, Kirill Kondrashin, János Ferencsik, Vladimir Fedoseyev, Iván Fischer

Josef Suk, Rudolf Firkušný, Svjatoslav Richter, Plácido Domingo, José Carreras, Diana Ross, Lazar Berman, Monserrat Caballé, Barbara Hendricks, Josef Páleníček, André Navarra, Peter Dvorský, Ivan Moravec

 

Aktuálně spolupracující dirigenti a sólisté

Heiko Mathias Förster, Michail Jurowski, Antoni Wit, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Lukasz Borowicz, Christoph-M. Mueller, Petr Altrichter, Leo McFall, M. Hernandéz-Silva

Anna Netrebko, Kirill Gerstein, Shirley Brill, Olga Kern, Narek Hakhnazaryan, Sayaka Shoji, Tine Thing Helseth, Reinhold Friedrich, Peter Donohoe, Radek Baborák

 

Nahlédnutí do historie

Stálý symfonický orchestr vzniká v roce 1929 jako rozhlasové těleso a stává se důležitou součástí československého hudebního dění po první světové válce. U větších soudobých partitur (Bartók, Schönberg) byl spojován s orchestrem operním, často také v případě hostování významných dirigentských a skladatelských osobností, mezi něž patřili kupříkladu Igor F. Stravinskij, Sergej S. Prokofj ev či Paul Hindemith. Posledně jmenovaný si Ostravu oblíbil a přijížděl opakovaně.

Za skutečný počátek existence stávajícího tělesa je třeba považovat až rok 1954, kdy vzniká Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962 vystupuje pod názvem Státní filharmonie Ostrava (řídil ji tehdy Václav Jiráček) a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka získává svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava.

Během celé své existence byla Janáčkova filharmonie Ostrava často zvána na zahraniční turné. Mezi navštívenými zeměmi fi gurují mimo Evropu především USA, Japonsko, Čína, Austrálie či Jižní Korea, Janáčkova fi lharmonie Ostrava byla hostem různých mezinárodních hudebních festivalů.

 

Současnost

V současné době je na vyzrálém interpretačním projevu Janáčkovy filharmonie Ostrava nejvíce znát vliv dvou významných šéfdirigentů posledních let, jimiž byli Christian Arming a Theodore Kuchar, opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského. Výsledkem je celková plastičnost a barevnost zvuku, v němž se nezapře slovanská mentalita, patrná především v měkkosti smyčců.

V následujících letech se bude o umělecký růst souboru starat nový umělecký ředitel a šéfdirigent Heiko Mathias Förster, který do projevu orchestru vnese kromě vlastní interpretace nové impulsy.

Primát mezi českými orchestry má JFO v uvádění soudobých děl (včetně těch s obrovským obsazením), která jsou často prováděna v české premiéře. Hlavní zásluhu na tom má dirigent a skladatel Petr Kotík. Legendárním se stalo kupříkladu hostování JFO na Pražském jaru 1999 v obrovitých Stockhausenových Gruppen pro tři orchestry. Úspěch provedení ve Španělském sále Pražského hradu byl tak enormní, že bylo nutné celou náročnou skladbu zopakovat. K dalším pravidelně uváděným autorům patří John Cage, Morton Feldman nebo Iannis Xenakis.

Domovskou síní je pro Janáčkovu filharmonii Ostrava společenský sál Domu kultury města Ostravy, vlastní koncertní řadu má i v aule Gong přestavěné z bývalého plynojemu v Dolní oblasti Vítkovice. Mimo bohaté koncertní činnosti pro své posluchače připravuje i zábavné a edukativní projekty, pravidelně koncertuje i v ostatních městech regionu.

 

Šéfdirigent

Od 61. sezóny se novým šéfdirigentem a uměleckým ředitelem stává Heiko Mathias Förster, který s orchestrem spolupracuje přes 10 let. Ve své pětadvacetileté kariéře vedl tři významné německé orchestry: Brandenburský orchestr, Mnichovské symfoniky, Novou filharmonii Vestfálsko a hostoval u těles jako je Moskevská filharmonie, Israel Symphony Orchestra, Bavorský státní orchestr, Orchestre de Colonnes Paříž, Rozhlasový symfonický orchestr Berlín a další. Pravidelně hostuje také v Praze, a to jak v symfonické hudbě, tak v opeře.

„Janáčkova filharmonie má enormní hudební potenciál a jsem přesvědčen, že společnými silami můžeme dosáhnout nejvyšších met.“

ředitel: Mgr. Jan Žemla
28. října 124, 702 00 Ostrava, tel.: +420 597 489 499
E-mail: zemla@jfo.cz, www.jfo.cz

© 2012 Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (Aktualizováno 04.10.2019)
vstup pro členy