asops

ASOPS_LOGO

Návrh Zákona o veřejné kulturní instituci jde do finále

ASOPS se prostřednictvím svých členů podílí na přípravě znění Zákona o veřejné kulturní instituci (dále jen ZVKI). Podklad k novému zákonu pro Ministerstvo kultury připravila Asociace profesionálních divadel a v pracovní skupině jsou také zástupci kulturních institucí a příspěvkových organizací.

Podle Plánu legislativních prací vlády by mělo Ministerstvo kultury v letošním červnu předložit návrh zákona vládě v souladu s jejím Programovým prohlášením.

V současné době probíhají na Ministerstvu kultury jednání se zástupci příspěvkových organizací působících v oblasti živého umění. Své zástupce tu má Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Městské divadlo v Brně, Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a samozřejmě Asociace profesionálních divadel. Jednání se účastní i poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Jarmila Levko. 

V další fázi přípravy návrhu zákona o veřejných kulturních institucích se počítá také s účastí zástupců odborových svazů v kultuře. V současné době se diskutuje hlavně o smyslu a účelu navrhované právní úpravy, o dlouhodobém financování ZVKI, řeší se i problematika jejich zakládání územními samosprávnými celky a také problematika daňových úlev. O dalším průběhu vás budeme informovat.